หลักการบริหารการปิดงบการเงินในปัจจุบัน

ในโลกของการเงินระดับสูงปิดงบการเงิน 2566 มีรายงานทางการเงินหลักสามรายงานที่ผู้บริหารของคุณจะใช้เพื่อบอกคุณว่าบริษัทดำเนินการอย่างไรงบกำไรขาดทุน งบดุลปิดงบการเงินและงบกระแสเงินสด ผู้จัดการฝ่ายไอทีจำเป็นต้องทราบว่ารายงานเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างและจะอ่านได้อย่างไรปิดงบการเงินงบกระแสเงินสดเป็นรายงานประเภทหนึ่ง และน่าเสียดายที่อาจเป็นรายงานที่มีคนใช้น้อยที่สุดและเข้าใจน้อยที่สุดปิดงบการเงิน

มาแก้ปัญหากันตอนนี้เลยดังนั้นก่อนปิดงบการเงิน

ที่เราจะลงลึกเกินไปปิดงบการเงินเรามาแน่ใจว่าเราทุกคนเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดถึงที่นี่ปิดงบการเงินข้อความนี้เกี่ยวกับอะไรกันแน่จุดประสงค์ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังงบกระแสเงินสดคือการบอกผู้อ่านว่าทำไมจำนวนเงินสดของบริษัทจึงเปลี่ยนไปปิดงบการเงิน

บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นได้อย่างไรปิดงบการเงินและเกิดอะไรขึ้นกับเงินสดที่บริษัทมีอยู่คำแถลงนี้เริ่มต้นด้วยการจัดทำเอกสารจำนวนเงินสดที่บริษัทมีอยู่เมื่อเริ่มต้นรอบระยะเวลารายงานปิดงบการเงินจากนั้นปิดงบการเงินเช่นเดียวกับที่คุณทำกับบัญชีเงินฝากส่วนตัวของคุณบัญชีจะต้องผ่านขั้นตอนและจัดทำเอกสารว่าบริษัทได้รับและใช้เงินสดอย่างไรในช่วงเวลาดังกล่าวปิดงบการเงินบรรทัดสุดท้ายปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงินในแถลงการณ์นี้คือจำนวนเงินสดที่บริษัทมีเมื่องวดใกล้เข้ามาในฐานะผู้จัดการฝ่ายไอทีปิดงบการเงินข้อความนี้มีความสำคัญต่อคุณ เหตุผลที่คุณใส่ใจเป็นเพราะเมื่อคุณเตรียมงบประมาณสำหรับทีมไอทีในฝันปิดงบการเงินการดูประมาณการเงินสดในปัจจุบันของบริษัทอาจเป็นประโยชน์มาก หากบริษัทมีเงินสดเหลือน้อย คุณจะต้องจำกัดจำนวนเงินทุนที่คุณร้องขออย่างไรก็ตามปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงินหากบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นเงินสด

คุณจะรู้ว่าการขอเงินทุนเพิ่มเติมน่าจะโอเคข้อความนี้มีประโยชน์มากมายในการบอกผู้จัดการฝ่ายไอที สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทราบได้โดยการอ่านข้อความนี้ปิดงบการเงินคือความสำเร็จที่บริษัทของคุณสามารถเปลี่ยนบัญชีลูกหนี้สัญญาจากลูกค้าว่าจะจ่ายเงินให้คุณเป็นเงินสดได้อย่างไรปิดงบการเงินนี่เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรมี เพราะท้ายที่สุดแล้วจะเป็นตัวตัดสินว่าบริษัทของคุณจะสามารถเปิดประตูต่อไปได้หรือไม่ประเด็นสำคัญที่ต้องตระหนักคือ งบกระแสเงินสดไม่ได้วัดสิ่งเดียวกันกับงบกำไรขาดทุน ความแตกต่างที่สำคัญคือปิดงบการเงิน หากไม่มีการทำธุรกรรมเงินสดปิดงบการเงินก็จะไม่สามารถสะท้อนให้เห็นในงบกระแสเงินสดได้งบกระแสเงินสดเป็นหนึ่งในสามของงบการเงินหลักที่ใช้ในการบริหารบริษัทปิดงบการเงินเนื่องจากความสำคัญปิดงบการเงินผู้จัดการฝ่ายไอทีจึงต้องแน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจว่างบกระแสเงินสดประกอบด้วยอะไรและอ่านอย่างไรงบกระแสเงินสดจะบอกจำนวนเงินสดที่บริษัทมีอยู่วันเริ่มต้นรอบระยะเวลารายงาน และจำนวนที่มีอยู่วันสิ้นงวดจำนวนเงินสดที่บริษัทมี ณ เวลาใดเวลาหนึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้จัดการฝ่ายไอทีปิดงบการเงินเพราะจะบอกคุณได้ว่าบริษัทจะอยู่ในฐานะที่จะจัดหาเงินทุนให้กับคำขอของคุณสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ปิดงบการเงิน